0 HOME 0 INFO 0 VERKOOP 0 VERHUUR 0 REALISATIES 0 AANBIEDINGEN 0 NIEUWS 0 CONTACT 0 PRIJSLIJSTEN 0 BIJLEREN 0 LINKS 0 ELEKTRO-ONDERDELEN.BE Outletstore-hifi.be

Transmissie door de lucht: antennes en satellieten


1. Inleiding

 

Lucht is geen dragend medium zoals bv. koper. Tranmissie door het luchtledige is eveneens mogelijk. Transmissie door de lucht gebeurt met elektromagnetische golven (EM-golven). Elektromagnetische golven bestaan uit een elektrisch veld en een magnetisch veld.

elektromagnetische golven EM-golf antenne antennes satelliet satellieten verkoop herstelling reparatie roeselare frans van eeckhout

Het elektrisch en het magnetisch veld staan loodrecht op elkaar. E.M. golven zijn een voortplanting van energie en niet van deeltjes. De snelheid ervan = c = lichtsnelheid = 300.000 km/s.

 

lichtsnelheid verkoop verhuur tv video hifi elektro gsm pa mp3speler antenne

 

Dit geldt voor het luchtledige of lucht. De snelheid in bv. een ijzeren staaf is lager omdat m r en e r allebei groter zijn dan 1. Een geluidsgolf is wél een verplaatsing van deeltjes met een snelheid v = geluidssnelheid = 344 m/s bij 20° C.

Transmissie via het aardoppervlak noemen we grondgolven. Transmissie via weerkaatsing op de ionosfeer noemen we ruimtegolven. Vanaf 100 kHz begint de ruimtegolf pas mee te spelen in het transmissiegebeuren. Vergelijkende tabel:

 

Grondgolf

Ruimtegolf

transmissie via het aardoppervlak

transmissie via weerkaatsing op de ionosfeer

geschikt voor lage frequenties (< 1 MHz) en dus korte afstanden

geschikt voor hoge frequenties (> 1 MHz) en dus lange afstanden

wordt beïnvloedt door magnetische en elektrische velden op aarde

magnetische velden grondgolven ruimtegolven transmissie antenne satelliet verkoop verhuur

wordt beïnvloedt door magnetische en elektrische velden in de ruimte en verliest een stuk energie door te botsen tegen de ionosfeer

 

antenne satelliet grondgolf grondgolven ruimtegolf ruimtegolven ionosfeer zender aarde satellieten antennes verkoop verhuur digitale televisie dvb-t

Verlies van energie voor ruimtegolven kan door te botsen tegen de ionosfeer of door velden in de ruimte. Men heeft tevens fasedraaiingen van de velden in de ruimte enerzijds door het Faradeyeffect of Kerreffect wat te maken heeft met het magnetisch veld en anderzijds door depolarisatie wat te maken heeft met het elektrisch veld.

 

Ga naar het volgende hoofdstuk

 

 

 

Inhoud: Transmissie door de lucht: antennes en satellieten

 1. Inleiding
 2. Overzicht van de gebruikte frequenties
 3. Overzicht kanalen - frequenties - golflengten
 4. Voortplanting elektromagnetische golven
 5. FM- en televisie-antennes:
  a. werking
  b. afmetingen
  c. bandbreedte
  d. versterking
  e. richtingswerking
  f. aansluitweerstand
 6. Antenneuitvoeringen: de dipool antenne
 7. Antenneuitvoeringen: de satelliet antenne:
  a. focusseren met een parabolische reflector
  b. karakteristieken van een parabool
  c. versterking
  d. rendement
  e. openingshoek en richtingsgevoeligheid
  f. antenneruis
  g. stralingsbron
  h. soorten paraboolantenne