0 HOME 0 INFO 0 VERKOOP 0 VERHUUR 0 REALISATIES 0 AANBIEDINGEN 0 NIEUWS 0 CONTACT 0 PRIJSLIJSTEN 0 BIJLEREN 0 LINKS 0 ELEKTRO-ONDERDELEN.BE Outletstore-hifi.be

Hoe werkt een cassettedeck ?


3. Opname en weergave

 

Het principe van taperecordersis in ieder toestel te vergelijken, van de simpelste walkman tot de duurste high-end cassettedeck.

 

De in elektrische trillingen omgezete geluidsgolven worden versterkt en dor een speciale elektromagneet (opneemkop) omgezet in magnetische velden. Een elektromagneet is een magneet waarin het magnetisch veld wordt opgewekt door een elektrische stroom die loopt door een draadwikkeling, vrijwel altijd rond een ferromagnetische kern.

 

Opnamekop cassettedeck

 

Deze magnetische velden werken in op een met constante snelheid langs de opnamekop gevoerde magneetband en magnetiseren deze. De omgezette geluidsgolven zijn dus dus op de band opgeslagen. Als men deze wil afspelen, gebeurt het omgekeerde. De gemagnetiseerde band wordt naar het begin terruggespoeld en daarna weer met dezelfde constante snelheid langs de weergeefkop gevoerd. De in sterkte variërende magnetische velden van de band wekken in de ringvormige magneetkern een wisselende magnetische flux op, die op zijn beurt in de spoel weer elektrische trillingen induceert. Door een versterker worden deze versterkt. De trillingen kunnen dan weer door een luidspreker in geluidsgolven worden omgezet. In veel cassetterecorders wordt slechts één kop gebruikt, een gecombineerde opname/weergavekop. Bovendien is in deze recorder slechts één versterker ingebouwd, die zowel voor opname als voor weergave moet worden gebruikt. In kwalitatief btere cassette- en bandrecorders zitten afzonderlijke versterkers voor opname en weergave en afzonderlijke opname- en weergavekoppen.

 

Bij stereocassetterecorders zijn er twee koppen nodig voor die elk de helft van de breedte van de tape hebben om het linker- en rechterkanaal te registreren.

 

Om een magneetband te wissen, is nog een extra kop nodig, de wiskop. Ook voor het wissen worden goedkope en duurder methoden gebruikt. De goedkoopste methode is die, waarbij een permanente magneet tegen de band wordt wordt gedrukt. In dit geval zoekt men tevergeefs naar de wiskop. Volgens hetzelfde principe werkt het wissen met gelijkstroom. De wiskop wekt dan een magnetisch veld op, dat - net als bij de permanente magneet - de magneetdiepte van de band in één richting even sterk magnetiseert. Meestal wordt echter met het hoogfrequentprincipe gewerkt. Bij deze mthode zijn de magneetdeeltjes van de band na het wissen niet gericht; de band is niet gemagnetiseerd.

 

Ga naar het volgende hoofdstuk

 

Keer terug naar het vorige hoofdstuk

 

 

Inhoud "HOE WERKT EEN CASSETTEDECK ?":

  1. Inleiding
  2. De cassette
  3. Opname en weergave
  4. De elektronica
  5. Het mechanisme